zpět / back / Zurück

Výběr z ročenky 1997

Hrozí vašim dětem nebezpečí ?
Absolventi ve školním roce 1996-97
Školní akademie 1997
Ekologické aktivity
Zahraniční kontakty
Školní karneval 1997
Vybráno ze slohových prací
Ze školního časopisu
Reprezentovali nás v soutěžích
Sportovní aktivity


zpět / back / Zurück